Een stichting of vereniging oprichten

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Een stichting kan geen leden hebben.

Een vereniging heeft leden met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Nederlanders maken graag gebruik van de vrijheid om verenigingen op te richten en om in verenigingsverband te gaan samenwerken.

Een stichting oprichten

Een vereniging oprichten

Laat u door ons adviseren
Voor het oprichten van een vereniging is notariële tussenkomst niet altijd verplicht maar wel aan te raden.