Testamenten en huwelijksvoorwaarden voor agrariërs

Huwelijksvoorwaarden
Agrarische ondernemers trouwen steeds vaker met huwelijkse voorwaarden. De twee belangrijkste redenen zijn:

  1. om de niet-ondernemende echtgenoot te beschermen tegen zakelijke schuldeisers en/of faillissement van het bedrijf;
  2. om de continuïteit van het bedrijf te garanderen indien de echtgenoten scheiden.

U gaat geen relatie aan in de veronderstelling dat u ooit gaat scheiden, maar u bent ook reëel en wilt dat de voortzetting van het bedrijf zoveel mogelijk gewaarborgd is. Juist omdat u het nu goed met elkaar kunt vinden, kunt u de gevolgen van een onverhoopte echtscheiding in uw huwelijkse voorwaarden adequaat regelen. Hiermee voorkomt u niet alleen eindeloze (juridische en emotionele) gevechten, u voorkomt ook schade voor uzelf, uw echtgenoot en voor uw onderneming. Voorkom dat einde huwelijk ook het einde van het bedrijf wordt.

Heeft u in het verleden huwelijkse voorwaarden laten opmaken, dan is het erg belangrijk dat u weet wat de gemaakte afspraken zijn. Als deze afspraken niet worden nageleefd, kan bij echtscheiding alsnog de helft van de waarde ven het bedrijf toekomen aan de ex-partner.

Laat daarom ook de bestaande huwelijksvoorwaarden controleren door de agri-notaris.

Testamenten
Sinds 1 januari 2003 kent de wet een regeling voor de overname van een tot de nalatenschap van de overledene behorend bedrijf door een (stief)kind of echtgenoot. Omdat de wet alleen van toepassing is op directe familieleden van de overledene geldt deze wet dus voor een zeer beperkte groep. Overname kan in deze gevallen dan ook onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden.

Als ondernemer wil je de zekerheid hebben dat de voortzetting van de onderneming na het overlijden goed geregeld is en het bedrijf geen speelbal wordt van de erfgenamen.
Een goede overnameregeling ingeval van overlijden in een eventueel maatschaps- of firmacontract is vanzelfsprekend. Maar ook het opstellen van een testament is erg belangrijk.

Bij het opstellen van het testament worden alle juridische, financiële en fiscale aspecten genoemd en beoordeeld. Er vindt een afweging plaats tussen enerzijds de belangen van de beoogde bedrijfsopvolger en anderzijds de belangen van de erfgenamen (bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot en de (overige) kinderen).

De volgende punten zijn onder meer van belang bij het opstellen van een testament door een agrarisch ondernemer:

  • aan wie wordt het bedrijf nagelaten?
  • tegen welke waarde dient het bedrijf over te gaan?
  • dient een meerwaardeclausule te worden opgenomen?
  • wordt de eventueel te betalen vergoeding voor het bedrijf in één keer of in termijnen voldaan?
  • hoe wordt voorkomen dat de (overige) kinderen zich tekort gedaan voelen? Wat zijn de eventuele gevolgen daarvan voor het bedrijf?
  • wat zijn de fiscale gevolgen, in het bijzonder voor de erfbelasting en de inkomstenbelasting (en eventueel de vennootschapsbelasting) voor de voorzetter en de (overige) erfgenamen?

De agri-notaris kan u begeleiden bij het sluiten van een overnameregeling, welke wordt vastgelegd in uw testament. Ook als u wilt weten of uw huidige testament voldoet aan uw eisen en aan de huidige wettelijke regels, kunt u bij een bij onze agri-notaris voor een vrijblijvende beoordeling terecht.

Kom meer te weten over:
bedrijfsoverdracht in de landbouw
pacht

Brochure
Bekijk hier onze brochures.