Bedrijfsoverdracht in de landbouw

Ons kantoor bevindt zich in een sterk agrarisch gebied. Daardoor hebben wij vaak te maken met bedrijfsoverdrachten.

Bij de overdracht van een agrarisch bedrijf komt veel kijken. Het gaat niet alleen om de levering van de onroerende zaken (grond en gebouwen). Ook de overdracht van productierechten speelt een belangrijke rol. Tevens maken de verhoudingen binnen de familie (bij overdracht binnen de familie), de waardevaststelling van de activa en benutting van fiscale mogelijkheden de overdracht van een agrarisch bedrijf tot een complex proces.

De volgende zaken zijn van belang bij de overdracht van een agrarisch bedrijf:

 • de waarde van gronden, gebouwen, bedrijfswoning, vee, inventaris en productierechten;
 • de datum van overdracht;
 • de wijze van financiering;
 • vrijstelling overdrachtsbelasting en schenkbelasting;
 • gevolgen voor de inkomstenbelasting voor beide partijen;
 • eventuele beperkingen voor de opvolger ten aanzien van vrije verkoop of staking (meerwaardeclausule, aanbiedingsverplichting);
 • overdracht van productierechten en de daarbij behorende registratie bij de betreffende instanties;
 • het bedrijfsvorm waarmee de opvolger verder gaat;
 • agrarische testamenten en agrarische huwelijkse voorwaarden van de opvolger en overdrager;
 • de positie van (overige) kinderen van de overdrager;
 • vergunningen;
 • aanpassing pachtovereenkomsten.

De agri-notaris kan u een heldere toelichting geven op de juridische en fiscale aspecten van de overdracht van een agrarisch bedrijf. Hij begeleidt u bij het succesvol tot stand brengen van de overdracht.

Kom meer te weten over:
testamenten en huwelijksvoorwaarden voor agrariërs
pacht

Brochure
Bekijk hier onze brochures.