Alimentatie

Kinderalimentatie
Na de echtscheiding houden ouders hun onderhoudsplicht voor de kinderen. Dit betekent dat ze beiden financieel bijdragen in de kosten van levensonderhoud, verzorging en studie van de kinderen. Dit is een wettelijke verplichting. Deze verplichting eindigt als het kind 21 jaar wordt.

Als uw kind jonger dan 18 is, moeten de ouders met elkaar afspreken hoeveel kinderalimentatie zij gaan betalen. De kosten van de verzorging en opvoeding is één van de afspraken, die in het ouderschapsplan worden opgenomen.
Het bedrag van de kinderalimentatie hangt onder andere af van de volgende factoren:
– hoeveel was het gezinsinkomen voor de echtscheiding?
– wat is de leeftijd van de kinderen?
– wat is de draagkracht van de ouders?
– wat zijn de uitgaven van de ouders?

Het bedrag van de kinderalimentatie is vaak onderwerp van strijd tussen ouders. Wij helpen u bij het maken van duidelijke afspraken over de kinderalimentatie. Ook informeren wij u over de fiscale gevolgen. Het uitgangspunt is dat de kinderen zoveel mogelijk de normale dingen kunnen blijven doen. Ook als er sprake is van een co-ouderschap wordt er een berekening van de kinderalimentatie gemaakt.

Partneralimentatie
Naast de kinderalimentatie kan er ook een verplichting zijn tot het betalen van partneralimentatie. Een ex-partner heeft recht op partneralimentatie tot maximaal 12 jaar na de echtscheiding. De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex-partner aan wie moet worden betaald, hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen of op andere wijze over voldoende inkomen beschikt.

De partneralimentatie is wel afhankelijk van de kinderalimentatie. De kinderalimentatie heeft namelijk voorrang op de partneralimentatie. De afspraken over de partneralimentatie worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Kom meer te weten over:
kinderen
convenant

Brochures
Bekijk hier online de brochures. Of neem direct contact op met onze scheidingsjurist.