WWFT

Op deze pagina treft u een aantal brochures met meer specifieke informatie over de desbetreffende onderwerpen. U kunt de brochures downloaden als PDF en/of online bekijken. Heeft u n.a.v. deze brochures nog vragen neem dan contact op met Lexis Notarissen.

Clientenonderzoek en meldingsplicht

Informatie over de meldingsplicht van de notaris bij meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd.

Download PDF »